โทรทัศน์ / เครื่องเล่น DVD

สัมผัสกับภาพและเสียงที่เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี DIGITAL TV และ เครื่องเล่น DVD

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________