กล่องรับสัญญาณดิจิตอล HD-T2F11

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอียดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์
 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล รุ่น DTB-H01

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอียดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์ 
 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล รุ่น DTB-H02

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอียดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์ 
 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล รุ่น DTB-H03

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอี22ยดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์

 

     
             

 

 

 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล รุ่น DTB-H04

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอียดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์

   

 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล รุ่น DTB-H05

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอียดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์
 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล รุ่น DTB-H06

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอียดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์
 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล รุ่น DTB-H07

 • รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2
 • พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LED Display 
 • ภาพความละเอียดสูง(HD) 1080p
 • รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB 2.0
 • สามารถรองรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 • ใช้เสาอากาศในบ้านและเสานอกบ้านตามปกติ 
 • เมนูการแสดงผลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • บันทึกรายการทีวีลงฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์