SONAR จานรับสัญญาณดาวเทียม รุ่น SD-K75R

- KU-Band

- ประกอบสะดวก ติดตั้งง่าย

- ไม่เสียเงินค่าบริการรายเดือน

- เพิ่มช่องรายการอัตโนมัติ

- ช่องรายการมากกว่า 72 ช่อง