SONAR เสาอากาศทีวีจอโค้งแบน CRT รุ่น SW-2004

- เสาอากาศทีวี SKYWARD

- เสาอากาศปรับหมุนได้

- สวิตซ์หมุนรับสัญญาณภาพ

- รองรับ UHF/VHF/FM Stereo