SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-207

- สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

เหมาะกับหอพักหรือพาร์ตเมนต

- สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

- ขนาดเล็ก กระทัดรัด ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่

- อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

Sonar เสาอากาศ ดิจิตอลทีวี ภายนอก แบบก้างปลา Outdoor รุ่น HD-207 (Silver)

ข้อมูลจำเพาะ


- เสารับสัญญาณ Digital TV (นอกบ้าน)
- สำหรับติดตั้งบริเวรนอกบ้าน หน้าต่าง หรือระเบียง
- สามารถปรับคลื่นสัญญาณได้เป็นอย่างดี ต่อเนื่อง ราบเรียบ ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ
- ขนาดตัวเล็ก กะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย 
- ประหยัดพื้นที่ Gain 8dBi - ขนาด 7.5 x 56.8 x 26 ซม.
- รับประกัน 1 ปี