SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น DAT-01

 • มีบูทเตอร์ขยายสัญญาณในตัว

 • ตัวเสาขนาดเล็กกระทัดรัด มีฐานแม่เหล็กสามารถยึดติดกับโลหะได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 26-30 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น DAT-02

 • มีบูทเตอร์ขยายสัญญาณในตัว

 • ตั้งโต๊ะและติดผนังได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 26-30 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น DAT-03

 • ใช้แทนเสาอากาศแบบดังเดิม

 • ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องปรับทิศทาง

 • เชื่อมต่อได้กับกล่องดิจิตอลทีวีทุกยี่ห้อ

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 5-10 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก bรุ่น DAT-04

 • ใช้แทนเสาอากาศแบบดังเดิม

 • ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องปรับทิศทาง

 • เชื่อมต่อได้กับกล่องดิจิตอลทีวีทุกยี่ห้อ

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 5-10 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น TN-006

 • ดีไซน์ลุดล้ำ ทันสมัย

 • ปรับระดับองศาการรับสัญญาณได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-025

 • 2 In 1 ฟังก์ชั่น

 • เป็นเสารับสัญญาณ Digital TV และกรอบรูป

 • ตั้งโต๊ะหรือติดผนังได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 5-10 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-012

 • 3 In 1 ฟังก์ชั่น

 • เป็นเสารับสัญญาณ Digital TV กรอบรูป นาฬิกา

 • ตั้งโต๊ะหรือติดผนังได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 5-10 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-011

 • ดีไซน์ลุดล้ำ ทันสมัย

 • ปรับระดับองศาการรับสัญญาณได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-027

 • ดีไซน์ลุดล้ำ ทันสมัย

 • ปรับระดับองศาการรับสัญญาณได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-020

 • ดีไซน์ลุดล้ำ ทันสมัย

 • ปรับระดับองศาการรับสัญญาณได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-019

 • ดีไซน์ลุดล้ำ ทันสมัย

 • ปรับระดับองศาการรับสัญญาณได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-030

 • ดีไซน์ลุดล้ำ ทันสมัย

 • ปรับระดับองศาการรับสัญญาณได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

     

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-015

 • ดีไซน์ลุดล้ำ ทันสมัย

 • ปรับระดับองศาการรับสัญญาณได้

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

     
     
       

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-023

 • สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

  เหมาะกับหอพักหรือพาร์ตเมนต์

 • สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

  เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 5-10 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-201

 • สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

  หรือหลังคาได้

 • สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

  เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

 • ขนาดเล็ก กระทัดรัด ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 8-12 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-207

 • สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

  หรือหลังคาได้

 • สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

  เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

 • ขนาดเล็ก กระทัดรัด ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 10-15 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-0812

 • สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

  หรือหลังคาได้

 • สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

  เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

 • ขนาดเล็ก กระทัดรัด ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 12-15 dBi

   

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-201 NEW

 • สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

  หรือหลังคาได้

 • สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

  เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

 • ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่

 • รัศมีการหาัญญาณ แรงชัด ทั่วไทย

 • อัตรการขยายัญญาณ (Gain) 12-15 dBi

SONAR เสาอากาศดิจิตอล อนาล็อก รุ่น HD-0813

 • สำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้าน หน้าต่างระเบียง

  หรือหลังคาได้

 • สามารถรับเคลื่อนสัญญาณได้เป็นอย่างดีต่อ

  เนื่อง ราบรื่น ไม่มีอาการสัญญาณขาดๆ หายๆ

 • ขนาดเล็ก กระทัดรัด ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่

 • อัตราการขยายสัญญาณ (Gain) 12-15 dBi

   
   
       

SONAR เสาอากาศทีวีจอโค้งแบน CRT รุ่น SW-2001

 • เสาอากาศทีวี SKYWARD

 • เสาอากาศปรับหมุนได้

 • สวิตซ์หมุนรับสัญญาณภาพ

 • รองรับ UHF/VHF/FM Stereo

SONAR เสาอากาศทีวีจอโค้งแบน CRT รุ่น SW-2002

 • เสาอากาศทีวี SKYWARD

 • เสาอากาศปรับหมุนได้

 • สวิตซ์หมุนรับสัญญาณภาพ

 • รองรับ UHF/VHF/FM Stereo

SONAR เสาอากาศทีวีจอโค้งแบน CRT รุ่น SW-2003

 • เสาอากาศทีวี SKYWARD

 • เสาอากาศปรับหมุนได้

 • สวิตซ์หมุนรับสัญญาณภาพ

 • รองรับ UHF/VHF/FM Stereo

SONAR เสาอากาศทีวีจอโค้งแบน CRTรุ่น SW-2004

 • เสาอากาศทีวี SKYWARD

 • เสาอากาศปรับหมุนได้

 • สวิตซ์หมุนรับสัญญาณภาพ

 • รองรับ UHF/VHF/FM Stereo

   

SONAR เสาอากาศทีวีจอโค้งแบน CRT รุ่น SW-1002

 • เสาอากาศทีวี SKYWARD

 • เสาอากาศปรับหมุนได้

 • สวิตซ์หมุนรับสัญญาณภาพ

 • รองรับ UHF/VHF/FM Stereo

SONAR AV SELECTOR รุ่น S-AV38

 • นำสัญญาณภาพ และเสียงเข้าได้ 3 ทาง

 • นำสัญญาณภาพ และเสียงออกได้ 1 ทาง

 • เลือกได้ครั้งครั้งละ 1 สัญญาณ