Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1310 (1000MA)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 1000MAh

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น DC 1.5/ 3/ 4.5/ 6/ 7.5/ 9/ 12v

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1310 (2000MA)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 2000MAh

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น DC 1.5/ 3/ 4.5/ 6/ 7.5/ 9/ 12v

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1325 (70W)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 70W

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 110V

  เป็น AC 220V หรือจาก 220V เป็น AC 110V

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1325 (100W)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 100W

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น AC 110V

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1325 (200W)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 200W

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น AC 110V

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1325 (300W)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 300W

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น AC 110V

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1325 (400W)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 400W

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น AC 110V

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1325 (500W)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 500W

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น AC 110V

     

    Sonar หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    รุ่น AD-1325 (1000W)

 • หม้อแปลงกระแสไฟ 1000W

 • ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า จาก AC 220V

  เป็น AC 110V

     
     
       

    Sonar หัวแร้ง รุ่น PX-20

 • สามารถเปลี่ยนปลายหัวแร้งได้

 • สามารถถอดด้ามจับได้

 • ส่งความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง

 • ให้กำลังความร้อนขนาด 20W

    Sonar หัวแร้ง รุ่น CX-100

 • สามารถเปลี่ยนปลายหัวแร้งได้

 • ส่งความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง

 • ให้กำลังความร้อนขนาด 100W

    Sonar รางปลั๊กไฟ รุ่น GS-192

 • ที่ดูดตะกั่ว

 • ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี

 • ให้แรงลมในการดูดตะกั่วดี

 • กระบอกสูบแข็งแรง ทนทาน

    Sonar หัวแร้งปืน รุ่น MODEL. 888

 • ขณะที่กดสวิทซ์จะมีไฟโชว์ให้ความสว่าง

 • ให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

 • ด้ามจับกระชับมือ

 • ให้กำลังความร้อนขนาด 100W

   

    Sonar หัวแร้งปืน รุ่น NO. 983

 • สามารถเปลี่ยนหัวแร้งได้

 • ส่งความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง

 • ด้ามจับกระชับมือ

 • ให้กำลังความร้อนขนาด 25-80W

    Sonar ปืนยิงกาว รุ่น HG-001

 • ผลิตจากพลาสติกอย่างดี

 • ใช้เชื่อมยึดอุปกรณ์ต่างๆ

 • ด้ามจับกระชับมือ มีห่วงไว้ห้อย เพื่อความสะดวก

  และปลอดภัย

 • ใช้กาวแท่ง ขนาด 10 mm.