SONAR ดอกลำโพง 4 นิ้ว

 • ดอกลำโพง : 4 นิ้ว

 • ด้านหน้า : 105 มม.

 • แม่เหล็กหนา : 6 มม.

 • กำลังขับ : 30 วัตต์

 • ความต้านทานไฟ : 4 โอห์ม

    SONAR ดอกลำโพง 5 นิ้ว

 • ดอกลำโพง : 5 นิ้ว

 • ด้านหน้า : 141 มม.

 • แม่เหล็กหนา : 7.2 มม.

 • กำลังขับ : 30 วัตต์

 • ความต้านทานไฟ : 4 โอห์ม

    SONAR ดอกลำโพง 10 นิ้ว

 • ดอกลำโพง : 10 นิ้ว

 • ด้านหน้า : 255 มม.

 • แม่เหล็กหนา : 10 มม.

 • กำลังขับ : 30 วัตต์

 • ความต้านทานไฟ : 4 โอห์ม

    SONAR ดอกลำโพง 10 นิ้ว (เหลี่ยม)

 • ดอกลำโพง : 10 นิ้ว (เหลี่ยม)

 • ด้านหน้า : 275 มม.

 • แม่เหล็กหนา : 20 มม.

 • กำลังขับ : 80 วัตต์

 • ความต้านทานไฟ : 4 โอห์ม