SONAR ชั้นวางทีวี-เครื่องเสียง รุ่น SU-DM21

 • ใช้วางทีวี-เครื่องเล่น DVD ลำโพง ฯลฯ

 • ดีไซน์เรียหรู ดูดี

 • วัสดุคุณภาพ ทนทาน

 • สามารถประระดับความสูงระหว่างชั้นได้

 • กว้าง 60 cm. x สูง 59 cm. x ลึก 49 cm.

SONAR ชั้นวางทีวี-เครื่องเสียง รุ่น SU-DM29

 • ใช้วางทีวี-เครื่องเล่น DVD ลำโพง ฯลฯ

 • ดีไซน์เรียหรู ดูดี

 • วัสดุคุณภาพ ทนทาน

 • สามารถประระดับความสูงระหว่างชั้นได้

 • กว้าง 77.5 cm. x สูง 59 cm. x ลึก 49 cm.

SONAR ชั้นวางทีวี-เครื่องเสียง รุ่น SU-NR200

 • ใช้วางทีวี-เครื่องเล่น DVD ลำโพง ฯลฯ

 • ดีไซน์เรียหรู ดูดี

 • วัสดุคุณภาพ ทนทาน

 • สามารถประระดับความสูงระหว่างชั้นได้

 • กว้าง 60 cm. x สูง 60 cm. x ลึก 40 cm.

SONAR ชั้นวางทีวี-เครื่องเสียง ตู้แล็คไม้สีเข้ม

 • ใช้วางทีวี-เครื่องเล่น DVD ลำโพง ฯลฯ

 • ดีไซน์เรียหรู ดูดี

 • วัสดุคุณภาพ ทนทาน

 • สามารถประระดับความสูงระหว่างชั้นได้

 • กว้าง 60.5 cm. x สูง 56.5 cm. x ลึก 40 cm.

SONAR ชั้นวางทีวี-เครื่องเสียง รุ่น THX-1

 • ใช้วางทีวี-เครื่องเล่น DVD ลำโพง ฯลฯ

 • ดีไซน์เรียหรู ดูดี

 • วัสดุคุณภาพ ทนทาน

 • สามารถประระดับความสูงระหว่างชั้นได้

 • กว้าง 77 cm. x สูง 63 cm. x ลึก 50 cm.

SONAR ชั้นวางทีวี-เครื่องเสียง รุ่น LX-1000

 • ใช้วางทีวี-เครื่องเล่น DVD ลำโพง ฯลฯ

 • ดีไซน์เรียหรู ดูดี

 • วัสดุคุณภาพ ทนทาน

 • สามารถประระดับความสูงระหว่างชั้นได้

 • กว้าง 52 cm. x สูง 91 cm. x ลึก 47 cm.

SONAR ชั้นวางทีวี-เครื่องเสียง รุ่น 3030 (ทรงสูง)

 • ใช้วางทีวี-เครื่องเล่น DVD ลำโพง ฯลฯ

 • ดีไซน์เรียหรู ดูดี

 • วัสดุคุณภาพ ทนทาน

 • สามารถประระดับความสูงระหว่างชั้นได้

 • กว้าง 50.5 cm. x สูง 87 cm. x ลึก 32.5 cm.

SONAR ขาแขวนทีวี รุ่น TM-N300