SONAR เตาแก๊ส หัวเดียว แสตนเลส รุ่น AG-101

 • เตาแก๊สหัวเดียว

 • ฐานและหัวผลิตจากเหล็กกล้าเนื้อดี

 • สามารถสปารค์ได้ 15,000 ครั้ง

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

 • ใช้แก๊ส L.P.G.

SONAR เตาอินฟราเรด หัวเดียว รุ่น AG-106

 • เตาอินฟราเรด หัวเดียว

 • ให้ความร้อนสูงกว่าเปลวไฟธรรมดา 30%

 • ประหยัดแก๊สได้ถึง 40%

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

   

SONAR เตาอินฟราเรด หัวเดียว รุ่น GS-221

 • เตาอินฟราเด หัวเดียว

 • ให้ความร้อนสูงกว่าเปลวไฟธรรมดา 30%

 • ประหยัดแก๊สได้ถึง 40%

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

SONAR เตาอินฟราเรด หัวเดียว รุ่น FG-211

 • เตาอินฟราเรด หัวเดียว

 • ให้ความร้อนสูงกว่าเปลวไฟธรรมดา 30%

 • ประหยัดแก๊สได้ถึง 40%

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

SONAR เตาแก๊ส หัวเดียว แสตนเลส รุ่น GS-351

 • เตาแก๊สหัวเดียว

 • หัวเตาทำด้วยทองเหลือง 12 ซม.

 • สามารถสปารค์ได้ 15,000 ครั้ง

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

 • ใช้แก๊ส L.P.G.

SONAR เตาแก๊ส หัวคู่ แสตนเลส รุ่น AG-201

 • เตาแก๊สหัวคู่

 • ฐานและหัวผลิตจากเหล็กกล้าเนื้อดี

 • สามารถสปารค์ได้ 15,000 ครั้ง

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

 • ใช้แก๊ส L.P.G.

SONAR เตาอินฟราเรด หัวค ู่รุ่น AG-206

 • เตาอินฟราเรด หัวคู่

 • ให้ความร้อนสูงกว่าเปลวไฟธรรมดา 30%

 • ประหยัดแก๊สได้ถึง 40%

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

SONAR เตาอินฟราเรด หัวคู่ รุ่น GS-222

 • เตาอินฟราเรด หัวคู่

 • ให้ความร้อนสูงกว่าเปลวไฟธรรมดา 30%

 • ประหยัดแก๊สได้ถึง 40%

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

   

SONAR เตาแก๊ส หัวคู่ รุ่น GS-332

 • เตาแก๊สหัวคู่

 • หัวเตาทำด้วยทองเหลือง 12 ซม.

 • สามารถสปารค์ได้ 10,000 ครั้ง

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

 • ใช้แก๊ส L.P.G.

SONAR เตาแก๊ส หัวคู่ รุ่น GS-352

 • เตาแก๊สหัวคู่

 • หัวเตาทำด้วยทองเหลือง 12 ซม.

 • สามารถสปารค์ได้ 15,000 ครั้ง

 • เปิด / ปิด ด้วยระบบแม็กนิโต

 • ใช้แก๊ส L.P.G.