SONAR เตารีดไฟฟ้า รุ่น SI-N15

 • เตารีดไฟฟ้า ชนิดเตารีด 6.0 ปอนต์

 • ปรับระดับความร้อนได้ตามชนิดผ้า

 • ผิวหน้าเตารีดเคลือบสาร Teflon ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย

SONAR เตารีดไฟฟ้า รุ่น SI-N33

 • ปรับระดับความร้อนได้ตามชนิดผ้า

 • ผิวหน้าเตารีดเคลือบสาร Teflon ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย

SONAR เตารีดไฟฟ้า รุ่น SI-N34

 • ปรับระดับความร้อนได้ตามชนิดผ้า

 • ผิวหน้าเตารีดเคลือบสาร Teflon ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย

SONAR เตารีดไอน้ำ รุ่น SI-T62

 • เตารีดไอน้ำ

 • มีน้ำพ่นน้ำได้ขณะรีด

 • ปรับระดับความร้อนได้ตามชนิดผ้า

 • ผิวหน้าเตารีดเคลือบ Teflon เรียบเนียน ไม่ติดผ้า

 

 

 

SONAR เตารีดไอน้ำ รุ่น SI-T63

 • เตารีดไอน้ำ

 • มีน้ำพ่นน้ำได้ขณะรีด

 • ปรับระดับความร้อนได้ตามชนิดผ้า

 • ผิวหน้าเตารีดเคลือบ Teflon เรียบเนียน ไม่ติดผ้า