Sonar หม้อหุงข้าว 1 ลิตร รุ่น SR-C401

 • หม้อหุงข้าวคลาสสิค

 • ใช้สำหรับหุง

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1 ลิตร

   

Sonar หม้อหุงข้าว 1 ลิตร รุ่น SR-D411

 • หม้อหุงข้าวคลาสสิคพร้อมซึ้งนึ่ง

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าว 1.5 ลิตร รุ่น SR-C503

 • หม้อหุงข้าวคลาสสิคพร้อมซึ้งนึ่ง

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1.5 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ 1 ลิตร รุ่น SR-D511

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

 • ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

 • ใช้สำหรับหุงข้าวและอุ่นอาหาร

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าว 1.8 ลิตร รุ่น SR-D414

 • หม้อหุงข้าวคลาสสิคพร้อมซึ้งนึ่ง

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1.8 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าว 2.8 ลิตร รุ่น SR-C506

 • หม้อหุงข้าวคลาสสิคพร้อมซึ้งนึ่ง

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 2.8 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ 1.8 ลิตร รุ่น SR-D514

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1.8 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ 1.8 ลิตร รุ่น SR-D613

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • เคลือบ Teflon อย่างดี

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1.8 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ 1.8 ลิตร รุ่น SR-D714

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • เคลือบ Teflon อย่างดี

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1.8 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ 1 ลิตร รุ่น SR-D611

 • หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

 • ใช้สำหรับหุง อุ่น นึ่ง

 • เคลือบ Teflon อย่างดี

 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ

 • ความจุ 1.8 ลิตร

Sonar หม้ออเนกประสงค์พร้อมซึ้งนึ่ง

ขนาด 1.5 ลิตร รุ่น SR-D811

 • หม้ออเนกประสงค์พร้อมซึ้งนึ่ง

 • ใช้หุ่งข้าว ทำสุกี้ ต้ม ผัด ตุ๋น

 • ซึ้งนึ่งพร้อมฝาแก้ว

 • เคลือบ Teflon อย่างดี

 • ความจุ 1.5 ลิตร

Sonar หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ 1.8 ลิตร รุ่น SR-D614

 • หม้ออเนกประสงค์พร้อมซึ้งนึ่ง

 • ใช้หุ่งข้าว ทำสุกี้ ต้ม ผัด ตุ๋น

 • ซึ้งนึ่งพร้อมฝาแก้ว

 • เคลือบ Teflon อย่างดี

 • ความจุ 1.8 ลิตร