MIXER มิกเซอร์ รุ่น MX-400US

- 4 Channel mixing console with two stereo and seperate stereo tape channel

- Support USB/SD CARD

- Separate input Jack controls for MIC and line inputs on all mono channels

- XLR MIC connectors on all channels

- Insert option for external effects devices

MIXER มิกเซอร์ รุ่น MX-400US

                   

เป็นที่ยอมรับของ Live Sound Engineer ทั้งเรื่องคุณภาพเสียงและการใช้งานจึงเป็น Mixer ที่คนทำซาวด์ต้องลองให้ได้ กับพาวเวอร์มิกตัวนี้ที่ให้คุณได้ปรับคุณภาพเสียงได้ครบทุกความต้องการทั้ง Sound ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ตัวเครื่องออกแบบมาให้ใช้งานได้ระยะเวลายาวนาน สามารถตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้าได้สำหรับอยู่ในพื้นที่งานที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานๆ ไม่มีเสียงนอย์ดรบกวนเวลาเสียบสายแจ๊คเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ระบบปรับเสียงสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันอีกทั้งยังใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่สับสน 

 

 

มิกเซอร์ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งสัญญาณที่เข้ามาในแต่ล่ะปุ่มมิกเซอร์จะแยกหน้าที่การทำหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไป ทำหน้าที่ปรับความถี่ของสัญญาณที่เข้ามาเพื่อปรับแต่งหาความถูกต้องตามที่ต้องการ (EQ) ลักษณะการทำงานของอีคิวจะมีตั้งแต่แบบง่ายๆสองย่านความถี่คือเสียงสูง (treble) และความถี่ต่ำ (bass) ไปจนถึงแบบละเอียดที่มีครบทุกความถี่ (สูงกลางต่ำ) ซึ่งมีให้อย่างครบถ้วน

 

 

- 4 Channel mixing console with two stereo and seperate stereo tape channel

- Support USB/SD CARD

- Separate input Jack controls for MIC and line inputs on all mono channels

- XLR MIC connectors on all channels

- Insert option for external effects devices