ลำโพง มินิโฮมเธียเตอร์ รุ่น DHT-732E

 • กำลังขับรวม 1500w (PMPO)

 • ขนาดดอก (แหลม) 3"

 • ขนาดดอก (กลาง) 3.5"

 • ขนาดดอก (ต่ำ) 6"

 • รองรับสัญาณ 2 CH.

    ลำโพง มินิโฮมเธียเตอร์ รุ่น DHT-742K

 • กำลังขับรวม 1500w (PMPO)

 • ขนาดดอก (แหลม) 3"

 • ขนาดดอก (กลาง) 3.5"

 • ขนาดดอก (ต่ำ) 6"

 • รองรับสัญาณ 2 CH.

    Sonar ชุดลำโพง รุ่น DHT-813DF(T1)

 • 2.0 CH Multimedia Speaker

 • กำลังขับ 6000W (PMPO)

  30W + 30W (RMS)

 • มีสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย

 • รีโมทคอนโทรล ควบคุมใกล้ไกล

 • รองรับ USB / SD CARD

 • รับสัญาณวิทยุ FM ในตัว

    Sonar ชุดลำโพง รุ่น DHT-824DS(T4)

 • 2.0 CH Multimedia Speaker

 • กำลังขับ 8400W (PMPO)

  42W + 42W (RMS)

 • มีสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย

 • รีโมทคอนโทรล ควบคุมใกล้ไกล

 • รองรับ USB / SD CARD

 • รับสัญาณวิทยุ FM ในตัว

       

    Sonar ชุดลำโพง รุ่น DHT-823DF(T2)

 • 2.0 CH Multimedia Speaker

 • กำลังขับ 8000W (PMPO) 40W + 40W (RMS)

 • มีสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย

 • รีโมทคอนโทรล ควบคุมใกล้ไกล

 • รองรับ USB / SD CARD

 • รับสัญาณวิทยุ FM ในตัว

    Sonar ชุดลำโพง รุ่น DHT-813DS(T3)

 • 2.0 CH Multimedia Speaker

 • กำลังขับ 8000W (PMPO) 40W + 40W (RMS)

 • มีสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย

 • รีโมทคอนโทรล ควบคุมใกล้ไกล

 • รองรับ USB / SD CARD

 • รับสัญาณวิทยุ FM ในตัว

    ชุดโฮมเธียเตอร์ รุ่น DHT-812DT(A18)

 • Power Output 1400W (PMPO)

 • Support USB/SD/MMC/MS CARD

 • Subwoofer 6"

 • Satellites ( 4" + 1" ) x2

 • 2 Microphone socket

  ชุดโฮมเธียเตอร์ รุ่น AW-2000

 • ขนาดคู่หน้า 6"

 • ขนาด Surround 4"

 • ขนาด Center (ลำโพง 3 ทิศทาง) 3"

 • รองรับสัญญาณ 2 ชันเนล 

 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
 • ใช้ร่วมกับ เครื่องเล่น DVD, VCD, CD, MD, Walkman, Discman
       
 

ชุดโฮมเธียเตอร์ รุ่น AW-5600

 • ขนาดคู่หน้า 6"

 • ขนาด Surround 4"

 • ขนาด Center (ลำโพง 3 ทิศทาง) 3"

 • รองรับสัญญาณ 2 ชันเนล 

 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
 • ใช้ร่วมกับ เครื่องเล่น DVD, VCD, CD, MD, Walkman, Discman

ชุดโฮมเธียเตอร์ รุ่น AW-5800

 • ขนาดคู่หน้า 6"

 • ขนาด Surround 4"

 • ขนาด Center (ลำโพง 3 ทิศทาง) 3"

 • รองรับสัญญาณ 2 ชันเนล 

 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
 • ใช้ร่วมกับ เครื่องเล่น DVD, VCD, CD, MD, Walkman, Discman

ชุดโฮมเธียเตอร์ รุ่น AW-6600

 • ขนาดคู่หน้า 6"

 • ขนาด Surround 4"

 • ขนาด Center (ลำโพง 3 ทิศทาง) 3"

 • รองรับสัญญาณ 2 ชันเนล 

 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
 • ใช้ร่วมกับ เครื่องเล่น DVD, VCD, CD, MD, Walkman, Discman