ด่วน! บริษัทจะทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ SET TOP BOX SONAR รุ่น DTB-H03 ผ่านวิธีการ OAD วันจันทร์ ที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 3.00 น. - 5 ก.ย. 2559 เวลา 2.59น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 0-2880-3676 กด 1